Cheshire Game and Country Show, 29/08 – 31/08 2015

01d6c3e02d52f9e0675ed671a1906c018354e9e833 (2)Znów gościmy w Cheshire, tym raze będziemy prezentować jeden z XVII w przepisów polskiej kuchni. Zapraszamy na degustację w Sobotę, 29/08 około 14:00

01a7192d89aec90ef8a75b60abe61bbbc862eecc2f (2)Again visiting Cheshire, this time we shall present one of recipes of Old Polish Cuisine (17th century). All cordially invited to observe and taste on Saturday, around 2 o’clock.

Click here for details